Amply APlus

Amply công suất APlus chính hãng 100% giá tốt - APluspa.vn (13 Sản phẩm)

CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Amply công suất APlus AP-1500

Liên hệ

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 1500W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Cầu chì: 15A

Kích thước: 485 × 410 × 132mm

Trọng lượng: 40,5 Kg

Amply công suất APlus AP-1000

Liên hệ

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 1000W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Cầu chì: 15A

Kích thước: 485 × 410 × 132mm

Trọng lượng: 35,5 Kg

Amply công suất 4 kênh APlus AP-4C240

24,776,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 4 x 240W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Phạm vi điều chỉnh giai điệu Bass: ± 10dB (100Hz

Phạm vi điều chỉnh giai điệu Treble: ± 10dB (10KHz)

S / N: Dòng: 70dB MIC: 66dB

Cầu chì AC bảo vệ: DC điện áp tải xuống và ngắn mạch

Kích thước: 485 × 400 × 133mm

Trọng lượng: 22 Kg

Amply công suất 4 kênh APlus AP-4C120

17,503,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 4 x 120W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

 

Amply công suất 4 kênh APlus AP-4C60

12,108,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 4 x 60W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Phạm vi điều chỉnh giai điệu Bass: ± 10dB (100Hz

Phạm vi điều chỉnh giai điệu Treble: ± 10dB (10KHz)

Cầu chì: 8A

Kích thước: 485 × 400 × 88mm

Trọng lượng: 13 Kg

Amply công suất 2 kênh APlus AP-2C360

21,445,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 2 x 360W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Amply công suất 2 kênh APlus AP-2C240

14,533,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 2 x 240W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Amply công suất 2 kênh APlus AP-2C120

9,411,000 ₫

- Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

- Công suất: 2 x 120W

- Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Bass: ± 10dB (100Hz

- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Treble: ± 10dB (10KHz)

- S / N: Dòng: 70dB MIC: 66dB

- Cầu chì AC bảo vệ: DC điện áp tải xuống và ngắn mạch

- Cầu chì: 10A

- Kích thước: 483× 410× 90mm

- Trọng lượng: 13 Kg

Amply công suất 2 kênh APlus AP-2C60

7,329,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 2 x 60W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Amply công suất APlus AP-2000P

38,306,000 ₫

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 2000W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

Cầu chì AC bảo vệ: DC điện áp tải xuống và ngắn mạch

Cầu chì: 32A

Kích thước: 485 × 410× 132mm

Trọng lượng: 33 Kg

Amply công suất APlus AP-1500P

Liên hệ

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 1500W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Độ méo: <0,1% tại 1KHz, 1/3 Công suất định mức

 

Cầu chì: 20A

Kích thước: 485 × 410 × 132mm

Trọng lượng: 31,5 Kg

Amply công suất APlus AP-1000P

Liên hệ

Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Công suất: 1000W

Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz

Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

Cầu chì: 15A

Kích thước: 485 × 410 × 132mm

Trọng lượng: 25,5 Kg