Cục đẩy công suất APlus

Cục đẩy công suất APlus chính hãng giá tốt bảo hành 36 tháng (5 Sản phẩm)

CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Cục đẩy công suất Aplus GD-4800

Liên hệ

Loại cục đẩy: Class H

Xếp hạng công suất: 4x1500W (4Ohm - 6000W), 4x800W (8 Ohm - 32000W), 1600W (Bridge) 8 Ohm, 2500W (Bridge) 4 Ohm

Số kênh: 4 kênh

6 cặp sò cao cấp trong mỗi kênh ( tổng 12 cặp sò)

Bộ giới hạn Limiter cung cấp hiệu năng và bảo vệ hệ thống tối ưu

Màn hình LCD

Kết nối: Đầu ra 2 x speakOn và blinding post kết; kết nối đầu vào XLR

Trọng lượng: 29 kg

Cục đẩy công suất Aplus AD-5600

Liên hệ

Loại cục đẩy: Class H

Xếp hạng công suất: 2800W (4 Ohm)/mỗi kênh, 1500W (8 Ohm)/mỗi kênh, 3000W (Bridge) 8 Ohm, 5500W (Bridge) 4 Ohm

Số kênh: 2 kênh

9 cặp sò cao cấp trong mỗi kênh ( tổng 18 cặp sò)

Bộ giới hạn Limiter cung cấp hiệu năng và bảo vệ hệ thống tối ưu

Kết nối: Đầu ra 2 x speakOn và blinding post kết; kết nối đầu vào XLR

Trọng lượng: 39 kg

Cục đẩy công suất Aplus AD-3500

Liên hệ

Loại cục đẩy: Class H

Xếp hạng công suất: 2400W (4 Ohm)/mỗi kênh, 1300W (8 Ohm)/mỗi kênh, 2600W (Bridge) 8 Ohm, 4400W (Bridge) 4 Ohm

Số kênh: 2 kênh

9 cặp sò trong mỗi kênh ( tổng 18 cặp sò)

Bộ giới hạn Limiter cung cấp hiệu năng và bảo vệ hệ thống tối ưu

Kết nối: Đầu ra 2 x speakOn và blinding post kết; kết nối đầu vào XLR

Trọng lượng: 38 kg

Cục đẩy công suất Aplus GD-3600

Liên hệ

Xếp hạng công suất: 1800W (4 Ohm)/mỗi kênh, 1000W (8 Ohm)/mỗi kênh, 2000W (Bridge) 8 Ohm, 3500W (Bridge) 4 Ohm

Số kênh: 2 kênh

8 cặp sò trong mỗi kênh ( tổng 16 cặp sò)

Bộ giới hạn Limiter cung cấp hiệu năng và bảo vệ hệ thống tối ưu

Kết nối: Đầu ra 2 x speakOn và blinding post kết; kết nối đầu vào XLR

Trọng lượng: 24 kg

Cục đẩy công suất Aplus GD-2400

Liên hệ

Xếp hạng công suất: 1600W (Bridge) 8 Ohm, 2500W (Bridge) 4 Ohm; 1350W (4 Ohm), 800W (8 Ohm)

Số kênh: 2 kênh

6 cặp sò trong mỗi kênh ( tổng 12 cặp sò)

Bộ giới hạn Limiter cung cấp hiệu năng và bảo vệ hệ thống tối ưu

Kết nối: Đầu ra 2 x speakOn và blinding post kết; kết nối đầu vào XLR

Trọng lượng: 23 kg