Loa âm trần APlus

Loa âm trần APlus A-B06C

982,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 110-15KHz

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước: Φ 245x115 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 225

Trọng lượng: 1.3 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100% có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-B06

889,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 110-15KHz

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước: Φ 245x75 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 255

Trọng lượng: 1 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100% có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-B05C

796,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 110-15KHz

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước: Φ 200x105 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 170

Trọng lượng: 0.9 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-B05

570,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 110-15KHz

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước: Φ 200x67 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 170

Trọng lượng: 0.7 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, Có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-B04

468,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 110-15KHz

Độ nhạy: 90 dB

Kích thước: Φ 180x50 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 155

Trọng lượng: 0.65 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-808V

2,688,000 ₫

Công suất: 5/10/20/40/8Ω


Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 50-20KHz

Độ nhạy: 88 dB

Kích thước: Φ 280x190 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 250

Trọng lượng: 2.8 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-806V

2,334,000 ₫

Công suất: 3.8/7.5/15/30/8Ω


Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 90-20KHz

Độ nhạy: 88 dB

Kích thước: Φ 240x161 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 210

Trọng lượng: 2.2 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-805V

2,052,000 ₫

Công suất: 2.5/5/10/20/8Ω


Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 100-20KHz

Độ nhạy: 88 dB

Kích thước: Φ 213x155 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 180

Trọng lượng: 1.4 Kg

Bảo hàng: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-608

785,000 ₫

Công suất: 5W/10W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 100-15KHz

Độ nhạy: 93 dB

Kích thước: Φ 228x90 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 205

Trọng lượng: 1 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-502

1,503,000 ₫

Công suất: 3W/6W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 100-17KHz

Độ nhạy: 91 dB

Kích thước: Φ 186x65 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 165

Trọng lượng: 0.5 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

HOT

Loa âm trần nổi APlus A-501S

975,000 ₫

Công suất: 2.5/5/10W

Đầu vào: 70V/100V

Đáp ứng tần số: 80-19KHz

Độ nhạy: 93 dB

Kích thước: Φ 265x85 mm

Trọng lượng: 1 Kg

Thành phẩm: Nhựa HIPS, màu trắng

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ

Loa âm trần APlus A-408A

2,594,000 ₫

Công suất: 40W

Đầu vào: 100V

Đáp ứng tần số: 50-20KHz

Độ nhạy: 87 dB

Kích thước: Φ 270x105 mm

Kích thước lỗ gắn: Φ 240

Trọng lượng: 2.1 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Tình trạng: Hàng nhập khẩu chính hãng 100%, có CO, CQ