Loa Âm Trần

CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Loa âm trần Electro-Voice EVID FM6.2

Liên hệ

- Dải tần số: 52 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 90 dB
- Phạm vị phủ sóng: 120°
- Trọng lượng: 5,8 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày

Loa âm trần Electro-Voice EVID FM4.2

Liên hệ

- Dải tần số: 52 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 87 dB
- Phạm vị phủ sóng: 120°
- Trọng lượng: 2,9 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày

Loa âm trần Electro-Voice EVID C12.2

Liên hệ

- Dải tần số: 65 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 100 dB
- Phạm vị phủ sóng: 90°
- Trọng lượng: 12,3 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày

Loa âm trần Electro-Voice EVID C8.2LP

Liên hệ

- Dải tần số: 50 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 91 dB
- Phạm vị phủ sóng: 110°
- Trọng lượng: 5 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày

Loa âm trần Electro-Voice EVID C4.2

Liên hệ

- Dải tần số: 65 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 86 dB
- Phạm vị phủ sóng: 130°
- Trọng lượng: 2,7 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày

Loa âm trần Electro-Voice EVID C8.2

Liên hệ

- Dải tần số: 50 Hz - 20 kHz
- Độ nhạy: 91 dB
- Đường kính cắt: 272mm
- Trọng lượng: 5 Kg
- Bảo hành: 12 tháng
- Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày