Loa Âm Trần

CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Loa âm trần TOA F-2852C

3,499,000 ₫

- Công suất: 60W ( Trở kháng cao)
- Nhạy cảm: 91 dB
- Đáp tuyến tần số: 45 Hz - 20 kHz
- Thành phần loa:
+Tần số thấp: Loa hình nón, 16 cm
+Tần số cao: Kiểu mái vòm
- Kích thước: φ280 × 227 (D) mm
- Trọng lượng: 5,1kg

Loa âm trần TOA F-2352C

2,799,000 ₫

- Công suất: 30W ( Trở kháng cao)
- Nhạy cảm: 90 dB
- Đáp tuyến tần số: 50 Hz - 20 kHz
- Thành phần loa:
+Tần số thấp:Loa hình nón, 12 cm
+ Tần số cao: Loại mái vòm cân bằng
- Kích thước: φ230 × 229 (D) mm
- Trọng lượng: 3,7kg

Loa âm trần TOA F-2322C

2,199,000 ₫

- Công suất: 30W ( Trở kháng cao)
- Nhạy cảm: 90 dB
- Đáp tuyến tần số: 50 Hz - 20 kHz
- Thành phần loa: Loa hình nón, 12 cm
- Kích thước: φ230 × 200 (D) mm
- Trọng lượng: 3,7kg

Loa âm trần TOA F-2352SC

1,599,900 ₫

- Công suất: 6W ( Trở kháng cao)
- Nhạy cảm: 89 dB
- Đáp tuyến tần số: 50 Hz - 20 kHz
- Thành phần loa:
+ Tần số cao: Loại mái vòm cân bằng
+ Tần số thấp: Loa hình nón, 12 cm
- Kích thước: φ230 × 154 (D) mm
- Trọng lượng: 1,5kg

Loa âm trần TOA PC-2852

1,299,000 ₫

- Công suất vào: 15W (100V, 70V line)
- Cường độ âm: 96 dB
- Đáp tuyến tần số: 45 Hz - 20 kHz
- Thành phần loa: Loa hình nón 20 cm
- Kích thước: φ280 × 92 (S) mm
- Khối lượng: 1,6 kg

Loa âm trần TOA PC-1869

699,000 ₫

- Công suất: 6W (10V), 3W (70V)
- Cường độ âm: 90 dB 
- Đáp tuyến tần số: 55 Hz - 18 kHz
- Kích thước: Ø180 ×72mm
- Khối lượng: 620 g

Loa âm trần TOA PC-658R

420,000 ₫

- Công suất: 6W (100V line), 3W (70V line)

- Trở kháng:
+ 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

+ 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

- Cường độ âm: 90 dB (1 W, 1 m) 

- Đáp tuyến tần số: 65 Hz - 18 kHz

- Thành phần loa: Loa hình nón, đường kính 16 cm

- Phương thức lắp đặt:  Móc treo đàn hồi

- Vật liệu: Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhạt (RAL9016)

Loa âm trần TOA PC-648R

350,000 ₫

- Công suất: 6W (100V), 3W (70V)

- Trở kháng:
+ 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

+ 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

- Cường độ âm: 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise)

- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 18 kHz (đỉnh -20 dB)

- Thành phần loa: Loa hình nón, đường kính 12 cm

- Phương thức lắp đặt:  Móc treo đàn hồi

Loa âm trần TOA PC-2869

1,199,000 ₫

- Công suất: 6W (100V), 3W (70V)

- Trở kháng:
100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W)
70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W)

- Cường độ âm: 94 dB (1 W, 1 m)

- Đáp tuyến tần số: 40 Hz - 20 kHz

- Thành phần loa: Loa hình nón, đường kính 20 cm

- Phương thức lắp đặt:  Kiểu móc