CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Amply TOA VM-3360E

Liên hệ

Công xuất: 360W

Nguồn điện: 230 V AC, 50/60 Hz

Chất liệu : Mặt trước: Nhôm, sơn màu đen
                  Vỏ: sắt, sơn màu đen

Kích thước: 482x 132,6x 407mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 19 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA VM-3240VA

Liên hệ

Công xuất: 240W

Nguồn điện: 230V AC, 50/60 Hz

Chất liệu : Mặt trước: Nhôm, sơn màu đen
                  Vỏ: sắt, sơn màu đen

Kích thước: 482x 132,6x 431,2mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 16,5 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA VM-3240E

Liên hệ

Công xuất: 240W

Nguồn điện: 230 V AC, 50/60 Hz

Chất liệu : Mặt trước: Nhôm, sơn màu đen
                  Vỏ: sắt, sơn màu đen

Kích thước: 482x 132,6x 407mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 16,5 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA VM-2240 chọn 5 vùng

Liên hệ

Công xuất: 240W

Nguồn điện: Nguồn chính AC, 50/60Hz hoặc 24V DC, 7.5A

Chất liệu : Thép tấm chống gỉ

Kích thước: 419x 143,3x 355,7mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 14,5 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA VM-2120 chọn 5 vùng

Liên hệ

Công xuất: 120W

Nguồn điện: Nguồn chính AC, 50/60Hz hoặc 24V DC, 7.5A

Chất liệu : Thép tấm chống gỉ

Kích thước: 419x 143,3x 355,7mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 12,5 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-2240D

Liên hệ

Công suất: 240W

Nguồn điện: 220-240V AC, or 24V DC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 4 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-2240

Liên hệ

Công xuất: 240W

Nguồn điện: 220-240V AC, or 24V DC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 13,2 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-2120D

Liên hệ

Công suất: 120W

Nguồn điện: 220-240V AC, or 24V DC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 4 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-2120

Liên hệ

Công suất: 120W

Nguồn điện: 220-240V AC, or 24V DC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 10.8 Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-1706 chọn 2 vùng

Liên hệ

Công suất: 60W

Nguồn điện: Nguồn AC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ sét

Kích thước: 420x 107.7x 367mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 9,3kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-1712 chọn 2 vùng

Liên hệ

Công suất: 120W

Nguồn điện: Nguồn AC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ sét

Kích thước: 420x 107.7x 367mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 12,6Kg

Bảo hành: 36 tháng

Amply TOA A-1724 chọn 2 vùng

Liên hệ

Công suất: 240W

Nguồn điện: Nguồn AC

Chất liệu : Nhựa ABS + thép chồng gỉ sét

Kích thước: 420x 107.7x 367mm

Màu sắc : Đen

Trọng lượng : 13,5Kg

Bảo hành: 36 tháng