CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Loa trang trí sân vườn OBT-1802U

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 80W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802S

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 30W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802H

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 40W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802G

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802E

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802D

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802C

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1802B

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1801F

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 5.4±0.5Kg

Loa trang trí sân vườn OBT-1801E

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm

Loa trang trí sân vườn OBT-1801A

Liên hệ

 • Đầu vào: 100V/8OHM
 • Công suất: 20W
 • Tần số đáp ứng: 300-10KHz
 • Độ nhạy:115±2d
 • Kích thước: 222x162x232 mm
 • Trọng lượng: 1.2kg

Loa phóng thanh OBT - 312

Liên hệ

 • Công suất : 30W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %