CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Loa phóng thanh OBT - 311

Liên hệ

 • Công suất : 15W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa thả trần OBT-316

Liên hệ

 • Công suất : 20W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa thả trần OBT-317

Liên hệ

 • Công suất : 10W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa OBT-COX10

Liên hệ

 • Công suất : 250W
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa hộp ông suất 60W OBT-584C

Liên hệ

 • Công suất : 60W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa hộp ông suất 40W OBT-583C

Liên hệ

 • Công suất : 40W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa hộp ông suất 30W OBT-582C

Liên hệ

 • Công suất : 30W
 • Nguồn : 100V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa hộp công suất 20W OBT-581C

Liên hệ

 

 • Công suất : 20W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Loa hộp công suất 20W OBT-581

Liên hệ

 • Công suất : 20W
 • Nguồn : 100VV
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Amply OBT-8060

Liên hệ

 • Công suất : 60W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

​Micro phân vùng OBT-8051

Liên hệ

 • Nguồn: 220v/50Hz
 • Kích thước: 66 × 230 × 200 mm
 • Trọng lượng: 3Kg