CÔNG TY TNHH ÂM THANH ÁNH SÁNG GIA BẢO

Cục đẩy công suất OBT-7200

Liên hệ

 • Công suất :2000 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7150

Liên hệ

 • Công suất :1500 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7100

Liên hệ

 • Công suất :1000 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7065

Liên hệ

 • Công suất :650 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7055

Liên hệ

 • Công suất :550 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7045

Liên hệ

 • Công suất : 450 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Cục đẩy công suất OBT-7035

Liên hệ

 • Công suất :350 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Amply chia 4 vùng OBT-6554

Liên hệ

 • Công suất :550 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Amply chia 4 vùng OBT-6454

Liên hệ

 • Công suất :450 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Amply chia 4 vùng OBT-6354

Liên hệ

 • Công suất :350 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

Amply chia 4 vùng OBT- 6254

Liên hệ

 • Công suất :250 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %

 

Amply chia 4 vùng OBT-6154

Liên hệ

 • Công suất :150 W
 • Nguồn : 220V
 • Xuất xứ: China
 • Bảo hành: 2 năm
 • Tình trạng: Còn Hàng – Mới 100 %